Hospitalisatieverzekering

Wist u dat in België jaarlijks 1 op 3 gezinnen geconfronteerd wordt met een hospitalisatie? Soms hoeft u zelfs nog niet zwaar ziek te zijn om een gepeperde ziekenhuisfactuur te krijgen. Bovendien kan de keuze van het ziekenhuis, arts, privé-kamer, … de factuur snel doen oplopen. Tenslotte is de uitkering van het ziekenfonds soms veel lager dan algemeen verwacht. Dan komt een hospitalisatieverzekering goed van pas. Natuurlijk is de hospitalisatieverzekering zowel nuttig voor loontrekkenden als zelfstandigen. Vang deze financiële onzekerheid op met een hospitalisatieverzekering!

Wist u dat …

 • alle kosten van een opname in een ziekenhuis worden terugbetaald zonder beperking van bedrag of duur.
 • de opname in “ééndagskliniek” verzekerd is.
 • u volledig wordt terugbetaald voor prestaties waar geen tussenkomst van het ziekenfonds is voorzien.
 • u uw arts, ziekenhuis alsook uw kamertype volledig vrij mag kiezen.
 • er geen wachttijd is bij ziekte of ongeval.
 • zwangerschap en bevalling onbeperkt terugbetaald worden.
 • de ambulante medische verzorging in verband met een hopitalisatie gedurende een periode van 1 maand vóór en 3 maanden na de hospitalisatie volledig terugbetaald worden.
 • de kosten voor ambulante medische verzorging worden vergoed indien de verzekerde lijdt aan een van de 30 zware ziekten o.a. kanker, leukemie, diabetes, burcellose, pokken, AIDS, ziekte van Creutzfeldt-Jakob enz. De vergoeding voor medische verzorging staat volledig los van een eventuele ziekenhuisopname.
 • u wereldwijd en onbeperkt verzekerd bent.
 • pasgeborenen worden aanvaard in het contract van de ouders zonder medische formaliteiten of wachttijd indien minstens één van de ouders verzekerd was gedurende min. zes maanden voor de geboorte.
 • gezinnen genieten van een goedkoper tarief.
 • jong onderschrijven wordt beloond: uw leeftijd bij onderschrijving bepaalt de premie.
 • u verzekerd blijft zolang u dat wenst, de verzekeringsmaatschappij kan uw contract niet opzeggen na schadegeval. U bent vrij het contract jaarlijks te beëindigen met vooropzeg van 3 maanden.
 • u uw fakturen zelf niet hoeft voor te schieten. De betaling van de ziekenhuisfactuur wordt rechtstreeks met de verzekeringsmaatschappij geregeld.

Contacteer ons voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.