Aanvraag woningkrediet

UW GEGEVENS
Naam*:
Straat + nr*:
Postcode + gemeente*:
E-mail*:
Telefoon*:
Geboortedatum*:
Beroep*:
Roker*:
Partner*:

GEGEVENS PARTNER
Naam:
Geboortedatum:
Beroep:
Roker:

UW INKOMSTEN
Netto maandinkomen*:
Maaltijdcheques*:
Bedrijfswagen*:

Netto maandinkomen partner:
Maaltijdcheques partner:
Bedrijfswagen partner:

Huurinkomsten:
Andere inkomsten:

UITGAVEN
Bestaande kredieten:
Maandelijkse huur:
Andere uitgaven:

GEGEVENS LENING
Type:

Te lenen bedrag:
Waarde onroerend goed / prijs verbouwing:
Rentevoet concurrentie:
Duurtijd lening (in jaren):Openstaand saldo:
Waarde woning:
Maandelijkse aflossing:
Huidige rentevoet:
Restlooptijd (in maanden):

BIJKOMENDE INFO
Extra informatie, specifieke vragen, ...:

//]]>