Actie nieuwe klant

Deze tijdelijke actie kan op elk moment beëindigd worden.

U krijgt 1 jaar gratis familiale verzekering wanneer u een nieuwe klant aanbrengt. Een nieuwe klant is een persoon die nog geen producten afneemt bij Kantoor Vets-Nuyts BVBA. Dit kan gaan over bankproducten van Crelan, maar ook over verzekeringsproducten die wij aanbieden als onafhankelijk verzekeringsmakelaar.

Om in aanmerking te komen, dient de nieuwe klant die u aanbrengt aan een van of een combinatie van onderstaande te voldoen:

  • de nieuwe klant wordt klant voor een combinatie van ten minste 3 verzekeringspolissen (vb. familiale, auto, brand, hospitalisatie, …)
  • de nieuwe klant plaatst ten minste 50.000 EUR op een rekening bij Crelan. Deze tegoeden blijven ten minste 1 jaar staan bij Kantoor Vets-Nuyts BVBA
  • de nieuwe klant doet voor ten minste 10.000 EUR een nieuwe belegging (via een beleggingsfonds of note) bij Crelan of een van de verzekeringsmaatschappijen (in een tak21/23 levensverzekering) waar wij als onafhankelijk verzekeringsmakelaar met samenwerken.

De aangebrachte, nieuwe klant geniet tevens van 1 jaar gratis familiale verzekering wanneer een van of een combinatie van bovenstaande is voldaan.

Het jaar gratis familiale verzekering gaat in vanaf de volgende vervaldag van de (reeds bestaande) polis. Indien er nog geen familiale verzekeringspolis bestaat is dit bij de opmaak van de familiale verzekering.

De aangeboden gratis polis zal zonder uitzondering worden beheerd door Kantoor Vets-Nuyts BVBA. Lopen uw verzekeringen elders, kan dit via een mandaat op opgelost worden. Polissen die elders in beheer zijn dan bij Kantoor Vets-Nuyts BVBA kunnen niet in aanmerking komen als gratis familiale voor deze actie.

De waarde van deze actie is die van een basis familiale verzekering bij een van de verzekeringsmaatschappijen waarmee Kantoor Vets-Nuyts BVBA als onafhankelijk verzekeringsmakelaar samenwerkt. Indien u als aanbrenger in deze actie, of als nieuwe klant in deze actie, extra waarborgen wenst toe te voegen aan de familiale verzekering, vallen deze buiten de actie en is de meerprijs zelf bij te betalen. Er kan geen sprake zijn van terugbetaling bij een vervroegde opzegging, noch van uitbetaling van tegenwaarde van de polis.

Bijkomende vragen kan u steeds vooraf bespreken in een van onze kantoren.